Táto webová stránka už nie je podporovaná v Internet Explorer.
Otvorte stránku v prehliadači Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox alebo Safari.
Eifel - úžasné krajiny vytvorené hrou prvkov
Krajina regiónu je odrazom miliónov rokov geologických pohybov: údolia prerezané riekami, kužele vyhasnutých sopiek, horské masívy pokryté vresoviskami a rôzne skalné útvary. Táto oblasť je pod osobitnou ochranou vďaka vytvoreniu národného parku Eifel, ktorý je svetovým geoparkom UNESCO. Existuje mnoho prírodných minerálnych prameňov, ktoré stoja za návštevu, ako aj početné historické ruiny a prírodné zázraky. Región má veľa hradov, kláštorov a tajných malých dedín, ktoré je potešením objavovať pešo. Viac...