Táto webová stránka už nie je podporovaná v Internet Explorer.
Otvorte stránku v prehliadači Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox alebo Safari.

Smernica o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje

Pri rezervácii dovolenky na tejto doméne vystupuje spoločnosť LuxCamp ako cestovná kancelária, pričom Vaším zmluvným partnerom je spoločnosť CampingVision. V oboch spoločnostiach chceme, aby sa naši zákazníci cítili bezpečne, kedykoľvek navštívi našu webovú stránku, zakúpi naše produkty a využijú našich služieb. Z tohto dôvodu sú naše pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov napísaná jasným a zreteľným spôsobom a poskytujú úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým ukladáme, spracovávame a využívame vaše osobné údaje. Náš spôsob spracovania osobných údajov je v súlade s nariadením EÚ o ochrane údajov z mája 2018 (GDPR) a tiež v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.


Správca údajov

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na aktuálne produkty a služby LuxCamp a CampingVision. LuxCamp je súčasťou CampingVision. LuxCamp zdieľa osobné údaje so spoločnosťou CampingVision čo sa týka administratívnej a analytické práce. Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou LuxCamp, spoločnosť CampingVision spracováva tiež na účely uvedené nižšie. V nasledujúcom texte sa CampingVision AG a dcérska spoločnosť LuxCamp AG ďalej označujú ako "CampingVision".


Kontaktné informácie

Spoločnosť LuxCamp môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@lux-camp.sk

Môžete tiež kontaktovať spoločnosť CampingVision, a to na e-mailovej adrese gdpr@campingvision.com


Zber osobných údajov


Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú jednotlivcov, napríklad meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo adresa IP.

V spoločnosti CampingVision zhromažďujeme osobné údaje niekoľkými rôznymi spôsobmi, ale väčšina z nich prichádza priamo od užívateľa.

Istý typ osobných údajov je klasifikovaný ako citlivý a dôverný, vrátane informácií týkajúcich sa náboženského presvedčenia používateľa, jeho politických názorov či informácií o zdravotnom stave. Citlivé osobné údaje zhromažďujeme a využívame iba vtedy, keď je to nutné, a to vždy v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov. Príkladom sú informácie o zdravotnom stave v súvislosti s použitím cestovného poistenia zakúpeného zákazníkom.


Osobné údaje spojené s rezerváciou a cestovaním


Spolu s rezerváciou výletu / zájazdu cez CampingVision dôjde ku zhromaždeniu osobných údajov na dokončenie vašej rezervácie. Jedná sa o údaje ako meno, priezvisko a vek všetkých cestujúcich, počet detí cestujúcich a adresa a kontaktné informácie osoby, ktorá si cestu rezervuje. V súvislosti s rezerváciou je nutné zadať aj platobné údaje osoby platiaci za konkrétnu službu.

Pri rezervácii zájazdu CampingVision pre viac osôb by ste sa mali uistiť, že všetci zúčastnení boli informovaní o týchto zásadách ochrany osobných údajov a že vám dali povolenie riadne zaobchádzať s ich osobnými údajmi.

Pri rezervácii zájazdu / výletu u nás tiež zhromažďujeme informácie týkajúce sa vašej cesty. Okrem vyššie uvedených informácií to zahŕňa zoznam destinácií, termíny cesty a rôzne cestovné doplnky.

Zhromažďujeme od vás získané osobné údaje aj vtedy, keď nás kontaktujete prostredníctvom zákazníckeho servisu, e-mailu, telefónu alebo iným spôsobom. Všeobecne zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje potrebné najmä na to, aby sme mohli zodpovedať vaše otázky. V závislosti od zvoleného spôsobu kontakte to môže zahŕňať e-mailovú adresu a / alebo telefónne číslo.

Bez ohľadu na to, či dokončíte rezerváciu telefonicky, osobne alebo prostredníctvom nášho elektronického rezervačného formulára na našej webovej stránke, budeme žiadať o rovnaké informácie kvôli dokončení rezervácie. Vyhradzujeme si tiež právo ponechať si dodatočné informácie, ktoré ste nám poskytli, vrátane informácií týkajúcich sa zdravotných problémov, alergií a podobne.


Prihlásenie k odberu newslettera CampingVision


Keď sa prihlásite k odberu newslettera CampingVision, zdieľate s nami vaše meno a e-mailovú adresu, ako aj informácie týkajúce sa vašich predchádzajúcich rezervácií s CampingVision (história, preferované destinácie). To nám umožňuje posielať vám relevantné a na mieru šité ponuky.


Využitie našich digitálnych služieb


Keď navštívite našu webovú stránku alebo použijete niektorú z našich ďalších digitálnych služieb, zhromažďujeme informácie o tom, ako službu používate, vrátane osobných údajov, ako je napríklad IP adresa. Zhromažďujeme tiež informácie o tom, ako sa pohybujete v rámci konkrétnej digitálne služby, ktoré stránky navštívite a ktoré z našich produktov vás zaujímajú. Ak ste prihlásení pomocou prihlasovacieho mena zákazníka alebo nám pošlite ďalšie údaje, ktoré môžeme použiť na vašu identifikáciu, spojíme vaše správanie v digitálnej službe s informáciami, ktoré sme o vás zhromaždili. Tieto údaje použijeme na zlepšenie a optimalizáciu zákazníckeho zážitku pre vás a naše budúce zákazníkov.


Údaje o Vás zhromaždené od iných osôb

Ak pri rezervácii dovolenky zverejníte údaje týkajúce sa jedného alebo viacerých spolucestujúcich, budeme predpokladať, že tieto údaje boli získané so súhlasom dotknutej osoby (osôb).


Úprava kontaktných údajov či iných relevantných osobných údajov

Je na zodpovednosti zákazníka, aby udržiaval platné kontaktné údaje a zaistil, aby sme mali presné a aktuálne údaje o rezerváciu. Ak tomu tak nie je, môžeme použiť verejne dostupné záznamy, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s vašimi cestami.Správa a uchovanie osobných údajov


Právny základ pre spracovanie osobných údajov

V spoločnosti CampingVision spracovávame vaše osobné údaje v súlade so zákonom. Môže sa stať, že niektoré osobné údaje sú potrebné na dokončenie vašej rezervácie. V takom prípade sa spracovávajú s vaším súhlasom a v medziach zákona. Ak svoj súhlas zrušíte alebo jeho platnosť vyprší, niektoré osobné údaje môžu byť stále k dispozícii pre iné účely vrátane vedenia účtovníctva. Väčšina osobných údajov, ktoré spracovávame, sa vzťahuje na dokončenie procesu rezervácie alebo na marketingové účely.


Vaša cesta

Vaše osobné údaje používame v súvislosti s poskytovaním služieb, ktoré ste si u nás rezervovali. Tieto osobné údaje sa použijú oi. Na odoslanie potvrdenia o rezervácii a cestovných dokladov. Uplatňujú sa však aj na dokončení rezervácie u našich partnerských spoločností a dokončenie platby. Z tohto dôvodu sa vaše osobné údaje používajú aj za účelom vedenia účtovníctva, pri urovnanie prípadných sporov, pri audite a overovanie platby.


Darčeková karta

Pokiaľ si od nás zakúpite alebo dostanete darčekovú kartu, spracujeme vaše osobné údaje v súvislosti s vydaním a manipuláciou s uvedenou kartou. Preto potrebujeme poznať meno, priezvisko, adresu a e-mailovú adresu príjemcu. Okrem toho spracovávame vaše platobné údaje aj za účelom dokončení platby.


Prihlásenie do účtu zákazníka

Pri rezervácii dovolenky u nás vytvoríme prihlasovacie meno zákazníka, ktoré je prepojené s našou databázou zákazníkov. To vám umožní prihlásiť sa pomocou svojich údajov o rezerváciu a analyzovať podrobnosti svojej rezervácie. Vaše prihlasovacie údaje budú platné, kým budeme mať vaše osobné údaje v našej databáze. Viac sa dozviete v časti s informáciami o lehote skladovaní údajov.


Starostlivosť o zákazníka a sťažnosti

Vaše osobné údaje používame na zabezpečenie čo najlepšieho zákazníckeho servisu pre prípad, že by ste nás kontaktovali s otázkami, pripomienkami alebo sťažnosťami. Keď nás budete kontaktovať, požiadame vás o niektoré osobné údaje, ktoré pomôžu pri identifikácii vás a vami zakúpené služby, vrátane vášho rezervačného čísla, mená a e-mailové adresy. Okrem toho používame tiež vami poskytnuté kontaktné údaje, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade ďalších otázok. Pre nakladanie s vašou rezerváciou používame štandardné funkciu zákazníckeho servisu, ktorá je riadená IT systémom Twenty. Všetky osobné údaje spracovávané v Twenty budú zdieľané so spoločnosťou CampingVision. CampingVision je správcom nami zhromaždených údajov.

Zhromažďujeme, spracovávame a zdieľame osobné údaje v rámci CampingVision, aby sme zaistili efektívne zákaznícky servis a spracovanie vašich nákupov.


Prenos údajov

Pri rezervácii dovolenky v CampingVision použijeme vaše osobné údaje, aby sme vám mohli zaslať podrobnosti o vašich cestách. Tieto budú zaslané na e-mailovú adresu, ktorá bude poskytnutá pri rezervácii dovolenky.

Ak rezerváciu vytvoríte cez našu webovú stránku, dostanete e-mail s informáciami o rezerváciu. Po potvrdení rezervácie naším partnerom vám zašleme faktúru. Pokiaľ faktúra nebude uhradená, pošleme vám priateľské pripomenutie tri dni po uplynutí termínu platby. Pokiaľ ani potom nedostaneme očakávanú platbu, pošleme vám e-mail so žiadosťou o zrušenie sedem dní po splatnosti.

Po zaplatení dovolenke dostanete e-mailom poukaz, ktorý vám bude zaslaný približne 40 dní pred odchodom. Pred cestou, počas cesty a po uplynutí cesty vám zašleme e-maily obsahujúce dôležité informácie týkajúce sa vašej rezervácie. Po skončení dovolenky / zájazdu vám tiež zašleme pozvánku na zapojenie sa do prieskumu zákazníckej spokojnosti.


Marketing a personalizácia

CampingVision môže využívať informácie o zákazníkoch v kontexte marketingových služieb a konkrétnej cesty. V tomto prípade vás tiež budeme kontaktovať e-mailom alebo listom.

Ak ste sa rozhodli odoberať e-maily alebo newsletter obsahujúce informácie či ponuky, použijeme vaše osobné údaje na odoslanie e-mailu a v prípade potreby upravíme obsah e-mailu podľa vašich konkrétnych preferencií a záujmov.

Personalizáciu môžeme použiť na predaj na sociálnych sieťach, prostredníctvom e-mailov a webovej reklamy tretích strán. Môžeme tiež zdieľať informácie s partnermi, aby sme im pomohli prispôsobiť ponuky a marketing. V takom prípade uzavrieme dohodu o spracovaní údajov, ktorá zabezpečí, že daný partner spracováva informácie podľa nariadenia o osobných údajoch.

Na analýzu správania užívateľov a personalizáciu sa použije niekoľko súborov cookie. Prečítajte si viac o pravidlách používania cookies tady. Link


Vývoj produktov, systémov a služieb

Informácie, ktoré zhromažďujeme od našich zákazníkov, sa používajú na vývoj a zdokonaľovanie našich výrobkov, systémov a služieb. Poznatky sa aplikujú na naše digitálne služby, pomocou ktorých zisťujeme správanie zákazníkov a následne optimalizujeme spôsob prezentácie našich informácií, produktov a kampaní.


Legislatívne ustanovenia

Pri spracovaní osobných údajov dodržujeme všetky príslušné zákony a nariadenia. To môže znamenať, že poskytujeme osobné údaje príslušným orgánom v súlade so zákonom.


Doba skladovania údajov

V spoločnosti CampingVision ukladáme vaše osobné údaje tak dlho, ako je potreba. Zhromaždené osobné údaje sa uložia v našej databáze zákazníkov, kde ukladáme históriu ciest a osobné informácie o zákazníkovi po dobu troch rokov. Po troch rokoch sa časť týchto údajov anonymizujú a tie sa potom uchovávajú celkovo piatich rokov od konca príslušné účtovné uzávierky. Ak do troch rokov od vašej poslednej cesty odošlite sťažnosť týkajúca sa cesty, vaše informácie budú uložené po dobu desiatich rokov.

Prihlasovacie meno zákazníka bude ukladať všetky zaznamenané informácie, ak bude účet aktívny. Ak ste sa prihlásili k odberu newsletterov a informatívnych e-mailov, vaše údaje budú uložené tak dlho, kým sa rozhodnete tieto e-maily naďalej prijímať.

Rovnaké osobné údaje môžeme uchovávať na rôznych miestach na rôzne účely. To znamená, že keď odstránime informácie z jedného systému, nemusí byť nutne vyňaté z iného systému. Informácie môžu byť uchovávané v inom systéme podľa dohody alebo pre akýkoľvek iný účel, ktorý si tieto informácie vyžadujú.


Organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov

V spoločnosti CampingVision vykonávame pravidelné hodnotenia miery rizika, aby sme zaistili ochranu uložených a spracovaných osobných údajov v súlade s predpismi. Implementovali sme pracovné procesy, postupy a obmedzenia prístupu k údajom, ktoré zaisťujú dodržiavanie nariadenia o osobných údajoch.


Zverejňovanie osobných údajov


Prenos osobných údajov v rámci CampingVision

V spoločnosti CampingVision úzko spolupracujeme pri niekoľkých činnostiach zahŕňajúcich IT, HR a účtovníctvo. V tomto prípade zdieľame všetky osobné údaje, aby sme našim zákazníkom poskytli čo najlepšie a najefektívnejšie služby a zároveň zaistili správny a jednotný prístup v súlade s platnými pravidlami a podmienkami.

Zamestnanci CampingVision majú prístup k týmto osobným údajom, pretože je to nevyhnutné pri poskytovaní našich produktov a služieb zákazníkov.


Microsoft Office

V rámci internej práce používame produkty Microsoft Office, čo znamená, že spoločnosť Microsoft spracuje vaše osobné údaje ako spracovateľ údajov.


IT

V spoločnosti CampingVision používame širokú škálu IT systémov a služieb, z ktorých niektoré spracovávajú a ukladajú osobné údaje. Niektoré systémy sa nachádzajú u nás. V takom prípade majú prístup k informáciám len naši zamestnanci, čo znamená, že údaje sa neprenášajú na tretie strany. Ostatné systémy sú cloudové riešenia alebo sú inštalované dodávateľom, čo znamená, že osobné údaje prevedieme na tohto dodávateľa. V týchto prípadoch bude dodávateľ spracovávať osobné údaje v našom mene a podľa našich pokynov.


Interná IT-systémy

Osobné údaje spracovávame interne v našom rezervačnom systéme a databázu zákazníkov. Systém sme navrhli tak, aby poskytoval službu, ktorú si zákazník kúpi. Vyvinuli sme systém s dôrazom na rýchlu a jednoduchú rezerváciu, ako aj s ohľadom na najlepší možný zákaznícky servis. Systém (Twenty) spracováva všetky osobné údaje zhromaždené v súvislosti s rezerváciou.


Spoločnosti analyzujúcej web

Na analýzu správania užívateľov a vývoj našich webových stránok využívame prácu externých dodávateľov. Títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje v našom mene, pričom údaje zhromažďujeme hlavne prostredníctvom súborov cookies a iných adekvátnych spôsobov.


Služby zabezpečujúce kontakt s užívateľom

Externých dodávateľov využívame aj na zasielanie informácií prostredníctvom e-mailu (napríklad newsletter). Títo dodávatelia majú prístup k osobným údajom, ako sú mená a e-mailové adresy.

Externých dodávateľov využívame aj na správu rôznych kontaktných formulárov na našej webovej stránke. Uvedenie dodávatelia majú prístup k osobným údajom uvedeným v týchto formulároch.


Dodávatelia dovolenkových produktov

Spolupracujeme s viacerými dodávateľmi a zmluvnými partnermi ponúkajúcimi rôzne služby, ktoré si môžete prostredníctvom nás objednať. S týmito partnermi zdieľame informácie potrebné pri poskytnutí požadovanej služby.


Miesta na kempovanie

V CampingVision máme zmluvy s kempingy a dodávateľmi, ktorí vlastnia kempy. Pri rezervácii dovolenky v CampingVision prenášame potrebné osobné údaje o vás a vašej dovolenky príslušnej strane. Tieto informácie môžu obsahovať meno a vek cestujúceho, ako aj samotné informácie o rezerváciu. Je tomu tak preto, že požadovanú službu poskytujeme / zabezpečujeme my a dodávateľ. V prípade sťažnosti sa skontaktujeme s poskytovateľom, aby sme našli riešenie a minimalizovali riziko opakovaného výskytu tohto alebo podobného problému.


Vaše práva


Nevyhnutné nakladania s osobnými údajmi

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre naplnenie vzájomnej dohody o poskytnutých službách, pričom osobné údaje pochádzajú iba priamo od objednávateľa služby. Objednávateľom je osoba, ktorá nám uvedené informácie poskytne telefonicky alebo e-mailom. Objednávateľ súhlasí s tým, že môžeme použiť uvedené údaje na dokončenie jeho rezervácie a splnenie našej dohody s ním.

Potrebujeme povolenie na zhromažďovanie osobných údajov na iné účely, ako je napríklad zasielanie newsletterov alebo analýzu správania užívateľov.


Zrušenie súhlasu

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom spôsobov uvedených v časti Kontaktné informácie. Ak svoj súhlas zrušíte, vymažeme všetky osobné údaje a zrušíme služby, na ktoré sa váš súhlas vzťahuje. Existujú prípady, kedy môžeme spracovať osobné údaje ako na základe vášho súhlasu, tak aj na základe iných pravidiel, napríklad pravidiel týkajúcich sa účtovníctva. To znamená, že v niektorých prípadoch budeme vaše osobné údaje stále ukladať, aj keď ste súhlas odvolali.


Informácie a kontrola vašich osobných údajov

Máte právo dostávať informácie týkajúce sa spracovania vašich údajov, ako aj právo požadovať zničenie, doplnenie alebo opravu týchto údajov. Okrem toho máte tiež právo informovať sa o spracovaní vašich osobných údajov na konkrétne účely.


Ak si neželáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje

Možno budeme potrebovať isté osobné údaje, aby sme splnili našu dohodu s vami. Ak nám neposkytnete konkrétne osobné údaje, nemôžeme vám poskytnúť požadované produkty alebo služby.

Ak požadujete, aby sme vaše osobné údaje nepoužívali pre marketingové alebo štatistické účely, nebudete od nás môcť dostávať ponuky a informácie, čo môže znamenať, že niektoré digitálne služby nemusia riadne fungovať.


Cookies

V spoločnosti CampingVision a na webových stránkach, ktoré spravujeme, používame cookies na zlepšenie vašej užívateľské skúsenosti a zhromažďovanie informácií pre marketing a vývoj obsahu webových stránok. Informácie sa ukladajú a spracovávajú anonymne. Okrem týchto pravidiel týkajúcich sa osobných údajov, sa v tomto prípade uplatňujú aj naše zásady týkajúce sa súborov cookie.


Chete chcete podať sťažnosť

Každý, kto sa domnieva, že spoločnosť nedodržiava pravidlá o ochrane osobných údajov, sa môže obrátiť na príslušný vnútroštátny orgán, ktorý je poverený ochranou osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ).