Táto webová stránka už nie je podporovaná v Internet Explorer.
Otvorte stránku v prehliadači Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox alebo Safari.

LuxCamp - Impresum

Vaša cestovná kancelária

CampingVision AG

Rue du Bachet 14,

1212 Grand-Lancy, Schweiz

Obchodný register (Ženeva) číslo: CH-660-2192912-7

USt-IdNr: CHE-494.367.817 Mwst


Výkonný zástupca:

Predseda: Philippe Jörg


Vaše kontaktné cestovná agentúra:

LuxCamp AG

C / O Codan Agentúra s.r.o.

Provaznická 11, 110 00 Staré Město, Česká Republika


Kontaktná osoba pre LuxCamp a spoluprácu

Andreas Jürgensen, aj@lux-camp.de


LuxCamp je sprostredkovateľom pre cestovnú kanceláriu CampingVision.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Vášho rezervačného poradcu v LuxCamp

E-mail: info@lux-camp.sk


Tel: +421 2 33221233